10 phẩm chất của nhà lãnh đạo tài năng

Lãnh đạo là việc sử dụng kinh nghiệm, kiến ​​thức và khả năng của bản thân để hướng dẫn, tác động và thúc đẩy mọi người hành động để đạt được mục tiêu công việc chung. Người có tố chất lãnh đạo luôn có tầm nhìn xa, khả năng tư duy chiến lược, đủ kỹ năng mềm để biết cách quản lý nhân viên và cấp dưới một cách hiệu quả.

1- Kiến thức chuyên môn chắc chắn

Tất nhiên, bạn không chỉ có kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng để đứng vững ở vị trí này, chuyên môn trong lĩnh vực là một phần quan trọng của mỗi nhà lãnh đạo.

Ngoài ra, họ phải có hiểu biết vững chắc về tình hình kinh doanh, kinh tế, chính trị và xã hội. Những kiến ​​thức này sẽ giúp các nhà lãnh đạo phát triển định hướng và mục tiêu rõ ràng cho tổ chức và doanh nghiệp của họ.

2- Giỏi giao tiếp thuyết phục

Thuyết phục là phẩm chất mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng nên sở hữu. Tôi nói điều này vì trong công việc, người lãnh đạo không thể bắt nhân viên làm theo ý mình, bất kể đúng sai. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là họ phải hiểu những gì họ đang nói, tin tưởng và sẵn sàng làm để hiện thực hóa những ý tưởng đó.

3- Có tầm nhìn xa

Các nhà lãnh đạo quan trọng hơn các cá nhân. Lãnh đạo dường như luôn biết cách lên kế hoạch tốt và là người đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho đồng nghiệp hoặc cấp dưới của mình.

Không chỉ có tầm nhìn xa, anh ấy còn biết cách truyền đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu để họ cùng nhau thực hiện tốt. Thông điệp phải luôn sinh động, rõ ràng và có sức thuyết phục. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp tuyết phục luôn là phẩm chất cần thiết của một nhà lãnh đạo giỏi.

Khi mọi người bị thu hút bởi tài năng của một nhà lãnh đạo, họ thường không nhận ra đó chỉ là điều mà anh ta có thể học được bằng cách làm: khả năng lập kế hoạch và đặt mục tiêu để đạt được.

4- Là người chính trực

Mặc dù không phải là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu suất của nhân viên, nhưng sự chính trực lại rất quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân và tổ chức.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các giám đốc điều hành hàng đầu, những người đang đưa ra chiến lược tổ chức và nhiều quyết định quan trọng khác. Luôn đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liêm chính trong các vị trí lãnh đạo ở mọi cấp.

5- Đáng tin cậy

6- Tôn trọng nhân viên

7- Biết lắng nghe

8- Quyết đoán

9- Khiêm tốn

10- Năng lực tự học tự hoàn thiện bản thân

Site Footer

Sliding Sidebar