Công ty tư vấn phát triển và điều hành doanh nghiệp - Chiên & Doanh nghiệp

GIÚP THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Chúng tôi hoàn thành hồ sơ, nộp đến Sở kế hoạch đầu tư 63 tỉnh Việt Nam, giúp khắc dấu, mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hóa đơn điện tử và báo cáo thuế. Chào mừng giám đốc mới của chúng ta. Trân trọng gửi đến bạn và gia đình điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch đầu tư.

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ công ty và nộp đến Sở kế hoạch đầu tư

Chúng tôi khắc dấu tròn doanh nghiệp loại tốt nhất thị trường

Chúng tôi thiết lập hóa đơn điện tử và thông báo đến quan thuế

Giúp doanh nghiệp xây dựng được quy trình vận hành nhân sự hiệu quả

Giúp doanh nghiệp tạo lập các kênh bán hàng hiệu quả, bền vững

03. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Giúp doanh nghiệp có chiến lược quản lý tài chính hiệu quả trong doanh nghiệp

04. XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Giúp doanh nghiệp tránh được những vi phạm pháp lý ngoài ý muốn

05. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY

Giúp doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu

Giúp doanh nghiệp đưa ra các giả thiết rủi ro và cách xử lý những tình hướng rủi ro

07. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP

Giúp doanh nghiệp lựa chọn công nghệ nhằm giảm tăng năng suất, giảm chi phí

08. TÁI CẤU TRÚC VÀ MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP

Giúp doanh nghiệp hiểu được điểm bão hòa và phương pháp tái cấu trúc

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG