admin - Chiên & Doanh nghiệp

ads

admin

Thành lập Công ty cổ phần (toàn quốc)

Trọn bộ đã bao gồm: Soạn thảo hồ sơ, điều lệ công ty, giấy phép kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, hóa đơn điện tử, khắc dấu doanh nghiệp, chữ ký số, thiết kế website…và đưa sản phẩm dịch vụ của công ty quảng bá, marketing bán trên sàn thương mại số ICen

Chi phí: 14.990.000 VNĐ (Mười bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn)

Cảm ơn bạn đã gác lại những thú vui chơi, hưởng thụ của tuổi trẻ đã bước trên hành trình khởi nghiệp khó khăn, cô đơn để làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước. Cảm ơn bạn!

BƯỚC 1: SOẠN THẢO HỒ SƠ

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch đầu tư.

BƯỚC 2: ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ
Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ HTX và gửi đến Phòng Tài Chính – Kế hoạch Huyện quản lý đơn vị

BƯỚC 3: CON DẤU DOANH NGHIỆP
Chúng tôi khắc dấu tròn doanh nghiệp loại tốt nhất thị trường

BƯỚC 4: HÓA ĐƠN VÀ THUẾ
Chúng tôi thiết lập hóa đơn điện tử và thông báo đến quan thuế

BƯỚC 5: THIẾT LẬP TRANG WEB VÀ QUẢNG BÁ CÔNG TY

Chúng tôi thiết kế website và quảng bán sản phẩm dịch vụ của công ty đến hàng triệu người

Chúng tôi đưa sản phẩm dịch vụ của quý Doanh nghiệp marketing, quảng bá, bán hàng trên Sàn thương mại số ICen

Doanh nghiệp nên luôn ở vị trí của khách hàng để lắng nghe và dễ dàng thấu hiểu được nhu cầu thực sự ẩn sau mỗi hành vi, mong muốn của khách hàng. Từ đó, họ đã đưa ra những dịch vụ phù hợp thể hiện sự quan tâm, đáp ứng các mong muốn của tôi một cách chu đáo.

Liên hệ nhóm hỗ trợ: Tại đây

Form đăng ký:

Nhấp đăng ký

Thành lập Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên (toàn quốc)

Trọn bộ đã bao gồm: Soạn thảo hồ sơ, điều lệ công ty, ngành nghề kinh doanh, hóa đơn điện tử, khắc dấu doanh nghiệp, chữ ký số, thiết kế website…và đưa sản phẩm dịch vụ của công ty quảng bá, marketing bán trên sàn thương mại số ICen

Chi phí: 12.440.000 VNĐ (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Cảm ơn bạn đã gác lại những thú vui chơi, hưởng thụ của tuổi trẻ đã bước trên hành trình khởi nghiệp khó khăn, cô đơn để làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước. Cảm ơn bạn!

BƯỚC 1: SOẠN THẢO HỒ SƠ

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch đầu tư.

BƯỚC 2: ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ
Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ HTX và gửi đến Phòng Tài Chính – Kế hoạch Huyện quản lý đơn vị

BƯỚC 3: CON DẤU DOANH NGHIỆP
Chúng tôi khắc dấu tròn doanh nghiệp loại tốt nhất thị trường

BƯỚC 4: HÓA ĐƠN VÀ THUẾ
Chúng tôi thiết lập hóa đơn điện tử và thông báo đến quan thuế

BƯỚC 5: THIẾT LẬP TRANG WEB VÀ QUẢNG BÁ CÔNG TY

Chúng tôi thiết kế website và quảng bán sản phẩm dịch vụ của công ty đến hàng triệu người

Chúng tôi đưa sản phẩm dịch vụ của quý Doanh nghiệp marketing, quảng bá, bán hàng trên Sàn thương mại số ICen

Doanh nghiệp nên luôn ở vị trí của khách hàng để lắng nghe và dễ dàng thấu hiểu được nhu cầu thực sự ẩn sau mỗi hành vi, mong muốn của khách hàng. Từ đó, họ đã đưa ra những dịch vụ phù hợp thể hiện sự quan tâm, đáp ứng các mong muốn của tôi một cách chu đáo.

Liên hệ nhóm hỗ trợ: Tại đây

Form đăng ký:

Nhấp đăng ký

Thành lập Công ty TNHH một thành viên (toàn quốc)

Trọn bộ đã bao gồm: Soạn thảo hồ sơ, điều lệ công ty, ngành nghề kinh doanh, hóa đơn điện tử, khắc dấu doanh nghiệp, chữ ký số, thiết kế website…và đưa sản phẩm dịch vụ của công ty quảng bá, marketing bán trên sàn thương mại số ICen

Chi phí: 9.890.000 VNĐ (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Cảm ơn bạn đã gác lại những thú vui chơi, hưởng thụ của tuổi trẻ đã bước trên hành trình khởi nghiệp khó khăn, cô đơn để làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước. Cảm ơn bạn!

Trọn bộ đã bao gồm: Soạn thảo hồ sơ, giấy phép kinh doanh, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thiết kế website…

BƯỚC 1: SOẠN THẢO HỒ SƠ

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch đầu tư.

BƯỚC 2: ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ
Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ HTX và gửi đến Phòng Tài Chính – Kế hoạch Huyện quản lý đơn vị

BƯỚC 3: CON DẤU DOANH NGHIỆP
Chúng tôi khắc dấu tròn doanh nghiệp loại tốt nhất thị trường

BƯỚC 4: HÓA ĐƠN VÀ THUẾ
Chúng tôi thiết lập hóa đơn điện tử và thông báo đến quan thuế

BƯỚC 5: THIẾT LẬP TRANG WEB VÀ QUẢNG BÁ CÔNG TY

Chúng tôi thiết kế website và quảng bán sản phẩm dịch vụ của công ty đến hàng triệu người

Chúng tôi đưa sản phẩm dịch vụ của quý Doanh nghiệp marketing, quảng bá, bán hàng trên Sàn thương mại số ICen

Doanh nghiệp nên luôn ở vị trí của khách hàng để lắng nghe và dễ dàng thấu hiểu được nhu cầu thực sự ẩn sau mỗi hành vi, mong muốn của khách hàng. Từ đó, họ đã đưa ra những dịch vụ phù hợp thể hiện sự quan tâm, đáp ứng các mong muốn của tôi một cách chu đáo.

Liên hệ nhóm hỗ trợ: Tại đây

Form đăng ký:

Nhấp đăng ký

Thành lập Hợp Tác Xã (toàn quốc)

Trọn bộ đã bao gồm: Soạn thảo hồ sơ, điều lệ HTX, ngành nghề kinh doanh, hóa đơn điện tử, khắc dấu doanh nghiệp, chữ ký số, thiết kế website…và đưa sản phẩm dịch vụ của HTX quảng bá, marketing bán trên sàn thương mại số ICen

Chi phí: 14.990.000 VNĐ ( Mười bốn triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)

Cảm ơn bạn đã gác lại những thú vui chơi, hưởng thụ của tuổi trẻ đã bước trên hành trình khởi nghiệp khó khăn, cô đơn để làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước. Cảm ơn bạn!

Trọn bộ đã bao gồm: Soạn thảo hồ sơ, giấy phép kinh doanh, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thiết kế website…

BƯỚC 1: SOẠN THẢO HỒ SƠ

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch đầu tư.

BƯỚC 2: ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ
Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ HTX và gửi đến Phòng Tài Chính – Kế hoạch Huyện quản lý đơn vị

BƯỚC 3: CON DẤU DOANH NGHIỆP
Chúng tôi khắc dấu tròn doanh nghiệp loại tốt nhất thị trường

BƯỚC 4: HÓA ĐƠN VÀ THUẾ
Chúng tôi thiết lập hóa đơn điện tử và thông báo đến quan thuế

BƯỚC 5: THIẾT LẬP TRANG WEB VÀ QUẢNG BÁ CÔNG TY

Chúng tôi thiết kế website và quảng bán sản phẩm dịch vụ của công ty đến hàng triệu người

Chúng tôi đưa sản phẩm dịch vụ của quý Doanh nghiệp marketing, quảng bá, bán hàng trên Sàn thương mại số ICen

Doanh nghiệp nên luôn ở vị trí của khách hàng để lắng nghe và dễ dàng thấu hiểu được nhu cầu thực sự ẩn sau mỗi hành vi, mong muốn của khách hàng. Từ đó, họ đã đưa ra những dịch vụ phù hợp thể hiện sự quan tâm, đáp ứng các mong muốn của tôi một cách chu đáo.

Liên hệ điện thoại và Zalo: 0963283158

Thành lập Công ty công nghệ Niko – MS: 5500631122

Công ty TNHH công nghệ NIKO

Nhà cung cấp công nghệ chăm sóc sức khỏe, dược liệu từ thiên nhiên. Mã số doanh nghiệp: 5500631122 cấp ngày: 04/02/2021 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La.

Lĩnh vực hoạt động:

+ Thiết bị thủy trị liệu

+ Game VR thể thao, võ thuật, thiền

+ Dược liệu thiên nhiên

Đánh giá tiềm năng phát triển:

+ Đội ngũ nhân sự:

+ Hiệu quả kinh tế:

+ Đội ngũ nhân sự:

Liên hệ Niko

Thế nào là Doanh nghiệp thành công?

Doanh nghiệp là là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp thành công có ít nhất các đặc điểm như sau:

Có chiến lược kinh doanh đúng hướng. Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh nghiệp tiếp cận được chính xác nhu cầu và xu thế phát triển của thị trường trong cả ngắn hạn và dài hạn. Mặc dù lợi nhuận là quan trọng nhưng thực tế cho thấy chiến lược kinh doanh mới là yếu tố quyết định thành công và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Chiến lược kinh doanh thể hiện trước hết ở sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Ngoài ra chiến lược kinh doanh phải xác định được năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ khác biệt thỏa mãn kỳ vọng, trải nghiệm của khách hàng. Dù có bao gồm những nội dung thế nào thì chiến lược kinh doanh, cụ thể là mục tiêu chiến lược kinh doanh đều phải hướng tới mục tiêu đạt được lợi nhuận cao nhất.

Có tư duy đổi mới – sáng tạo. Đây là yếu tố sống còn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa. Chỉ có với tư duy đổi mới sáng tạo thì doanh nghiệp mới có khả năng phát triển nhanh, bền vững; tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, khác biệt; tạo ra mô hình, phương thức kinh doanh mới, độc đáo để tạo ra và chiếm lĩnh thị trường, thu lợi nhuận siêu ngạch. Tư duy đổi mới – sáng tạo giúp doanh nghiệp sáng tạo ra những gì chưa từng có, những điều chưa ai từng nghĩ đến, những khác biệt lớn lao để tạo nên sự đột phá chưa từng có từ trước đến bây giờ.

Có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn hóa sâu, có năng lực phối, kết hợp hiệu quả bảo đảm cho việc đưa các ý tưởng đổi mới – sáng tạo, chiến lược, kế hoạch kinh doanh triển khai thành công trên thực tế, bảo đảm sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường với chi phí thấp nhất, ngoài ra còn có thể định hướng cho sự phát triển của thị trường trong tương lai.

Có công nghệ, quy trình sản xuất – kinh doanh hiện đại. Việc nắm bắt công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất hiện đại và áp dụng các công nghệ, quy trình đó vào sản xuất kinh doanh bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, mẫu mã phong phú đáp ứng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng.

Có sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng chuẩn quốc tế, có thương hiệu được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn chất lượng quốc tế, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có “giấy thông hành” để vươn ra thị trường quốc tế.

Có năng lực liên kết, hợp tác. Với sự chuyên môn hóa cao và phân công lao động ngày càng sâu sắc dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, mỗi doanh nghiệp trở thành một khâu, mắt xích của chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy doanh nghiệp cần có năng lực liên kết, hợp tác, tương tác với đối tác, khách hàng và cả với đối thủ cạnh tranh để cùng thành công (win-win). Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì cần có sự tư vấn, giúp đỡ của người hướng dẫn có kinh nghiệm (mentor), của đối tác, của những người cùng chí hướng vì trong kinh doanh cũng dựa trên nguyên tắc: “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”.

Các yếu tố trên trong mối quan hệ tương quan sẽ tạo ra văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp có tính chất đặc trưng của từng doanh nghiệp.

Để hiểu đúng thế nào là một doanh nghiệp thành công có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thành lập và vận hành một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới – sáng tạo. Trong cách nhìn hẹp đó là các doanh nghiệp triển khai thành công chiến lược, kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu bán hàng, tăng doanh số, thu được lợi nhuận lớn nhất có thể. Trong cách nhìn rộng hơn đó là các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh phù hợp với trào lưu, xu thế phát triển mới của thị trường; có năng lực tổ chức kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến, hiện đại để tạo ra các sản phẩm có thương hiệu, có hàm lượng chất xám cao, khác biệt đáp ứng và định hướng thị trường; thu được lợi nhuận cao và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

ads