Mr. Chien

Review chứng chỉ: Managing Cybersecurity tại Đại học Georgia Hoa Kỳ

Managing Cybersecurity Quản lý an ninh mạng (3 khóa học) Chuyên môn rất khó, đào tạo học viên trở thành Giám đốc an ninh mạng: Xây dựng các chính sách và kế hoạch an ninh mạng cho các tổ chức. Hiểu rằng an ninh mạng là một vấn đề quản lý. Xác định và quản …

Review chứng chỉ: Managing Cybersecurity tại Đại học Georgia Hoa Kỳ Read More »

Review chứng chỉ: IT Fundamentals for Cybersecurity của IBM

IT Fundamentals for Cybersecurity(Các nguyên tắc cơ bản về CNTT cho an ninh mạng (4 khóa học) Chuyên môn đào tạo cho học viên khả năng: Sử dụng công cụ phân tích an ninh mạng bao gồm bảo vệ dữ liệu; bảo vệ điểm cuối; SIEM; và hệ thống và các nguyên tắc cơ bản …

Review chứng chỉ: IT Fundamentals for Cybersecurity của IBM Read More »

21 lời khuyên để con cháu có một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt

Lá cờ là tượng trưng cho một quốc gia, logo tượng trưng cho một doanh nghiệp thì chính trang web là văn phòng online của doanh nghiệp bạn trên kênh Online. Ở nơi đây hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có thể được giới thiệu và rao bán trên thị trường toàn cầu. Thay vì …

21 lời khuyên để con cháu có một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt Read More »

15 điều cần làm để gia đình luôn có cuộc sống hạnh phúc

Lá cờ là tượng trưng cho một quốc gia, logo tượng trưng cho một doanh nghiệp thì chính trang web là văn phòng online của doanh nghiệp bạn trên kênh Online. Ở nơi đây hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có thể được giới thiệu và rao bán trên thị trường toàn cầu. Thay vì …

15 điều cần làm để gia đình luôn có cuộc sống hạnh phúc Read More »