Nhìn lại con người, sự nghiệp đôi lúc có phải muốn khóc cho nó đã đời không?. Tuy nhiên khó khăn chỉ là một trạng thái tạm thời, mọi việc đều có cách giải quyết, kết quả tót hay xấu lại do cách chúng ta giải quyết vấn đề.

Khó khăn là gì?

Những ai sẽ hay gặp khó khăn?

Làm gì để vượt qua khó khăn?

“Hướng đến mặt trời” là như thế nào?

” Bỏ lại bóng tối phía sau lưng” là như thế nào?

Vài câu chuyện để chúng ta suy ngẫm:

Đang cập nhật…

Leave a Reply

Your email address will not be published.