Thời gian là gì?

Thời gian là thước đo sự thay đổi không ngừng và nhất quán của mọi thứ xung quanh chúng ta, và thường là từ một vị trí cụ thể của chúng ta.

Thời gian là qui ước của con người dựa vào vòng quay của trái đất hay mặt trăng. Thời gian là thuộc tính của vận động và phải được gắn với vật chất, vật thể. Thời gian đâu cầm nắm được.

Vì sao phải quản lý thời gian?

Chúng ta giàu hay nghèo, làm chức vụ hay dân thường, chăn trâu hay nhiệm vụ tối cao đều có 24 giờ, 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm.

Nếu chúng ta nghèo, dốt, koong có thành tựu gì thì hãy xem cách quản lý thời gian và các xử lý các công việc của mình trong một khoảng thời gian.

Hãy so sánh thời gian của Chiên và thời gian của Elon Musk:

Thế nào là quản lý thời gian hiệu quả?

Là quá trình lên kế hoạch làm việc gì đó đem lại hiệu quả nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất.

Quy trình này bao gồm 4 bước chính:

– Liệt kê và xếp hạng ưu tiên nhiệm vụ theo ngày, theo tuần và theo tháng dựa trên mục tiêu và định hướng công việc và cuộc sống.

– Đo lường, ước lượng thời gian cần để hoàn thành những công việc được đề ra.

– Lập kế hoạch chi tiết, xác định thứ tự ưu tiên làm việc mỗi ngày.

– Tiến hành thực hiện, bám sát kế hoạch đặt ra.

Vì sao nói thời gian quý hơn vàng?

Thời gian là qui ước của cuộc đời, sự vật hiện tượng khi qua đi thành quá khứ. Chúng ta hay qui ước QUÁ KHỨ – HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI

Thời gian của quá khứ thì không trở lại được, thời gian chỉ sử dụng được trong hiện tại, trong tương lai thì chưa xảy ra nên chưa biết trước. Vàng bạc thì hôm nay chưa có thì có thể kiếm, nó rất nhiều và ở khắp nơi không hề mất đi đâu cả.

So sánh kiểu này cũng không hợp lý, nhưng hàm ý lời khuyên chúng ta là: Thời gian là vô hạn nhưng thời gian của chúng ta hữu hạn hãy dùng thời gian cho hiệu quả, có ý nghĩa, làm những việc cần làm, gặp người cần gặp và đến nơi đáng đến. Phung phí thời gian là nhậu nhẹt vô bổ, dành cho những người những việc không đáng.

Ví dụ điển hình: Ngân hàng cho chúng ta vay tiền thì sau một thời gian gọi là quỹ, chúng ta sẽ phải trả thêm tiền lãi ngoài tiền gốc theo thỏa thuận. Như vậy thời gian chính là tiền.

Đăng ký làm web tại ARIS, nếu tự làm mất 2 tháng mà chưa chắc có web tốt sử dụng. Ta cho rằng dự án dùng 3 người làm, quy ra tiền lương 2 tháng trả nhân viên mỗi nhân viên 7 triệu sẽ là 14 x 2 = 48 triệu. Nhưng chỉ cần bỏ ra 18 triệu vừa không mệt lại vừa có trang web tốt sử dụng có bảo hành. Đó là cách dùng nguồn lực thời gian và con người thông minh.

Công thức để quản lý thời gian

Ma trận Eisenhower:

Chiến lược 5s:

Cập nhật…

Leave a Reply

Your email address will not be published.