Những nghiên cứu mới nhất về phong cách ngoại giao đỉnh cao

Ngoại giao là gì? Ngoại giao là một nghệ thuật trong đàm phán, dàn xếp thương lượng giữa những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia. Ngoại giao để làm gì? Ngoại giao để tìm ra tiếng nói chung, giải pháp chung, cách thức làm việc hay hợp tác. Tố chất của […]

Cách làm chủ thời gian hiệu quả, thời gian quý hơn tiền bạc

Thời gian là gì? Thời gian là thước đo sự thay đổi không ngừng và nhất quán của mọi thứ xung quanh chúng ta, và thường là từ một vị trí cụ thể của chúng ta. Thời gian là qui ước của con người dựa vào vòng quay của trái đất hay mặt trăng. Thời […]