Câu chuyện khơi nghiệp: Chàng trai Hmong GIÀNG A DẠY - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Câu chuyện khơi nghiệp: Chàng trai Hmong GIÀNG A DẠY

Chàng trai Giàng A Dạy từ ISRAEL trở về, quyết tâm phát triển kinh tế tại quê nhà. A Dạy đã rất kiên nhẫn, làm việc từ từ, vô cùng chắc chắn với niềm đam mê bất tận.
Aris rất vinh dự được chọn là đơn vị triển khai website và app mobile cho HTX AMO.
Mọi người ủng hộ A Dạy:
Truy cập website: https://amofarm.com
Hoặc tải app về tại Google Play và Apple Store.

A Dạy đã tạo nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên miền núi.