Con đường thất bại của Tòng Văn Chiên ? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Con đường thất bại của Tòng Văn Chiên ?

Tòng Văn Chiên là Thạc sĩ kinh tế ưu tú nhất theo học tại trường FSB của Tập đoàn FPT, trường TOP 1 đào tạo MBA tại Việt Nam và TOP 20 Đông Á, Xếp hạng 5 về đào tạo trên thế giới.

Tòng Văn Chiên là Giám đốc của 11 công ty, đại diện Aris Group.

Tòng Văn Chiên cũng là Trưởng ban phát triển sản phẩm OCOP tại VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY BẮC. Viện trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ, được các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành thành lập từ 2018, phạm vi 14 tỉnh phía Tây bắc Việt Nam.

Tòng Văn Chiên có hơn 80 chứng chỉ quốc tế về an ninh mạng, lãnh đạo, chuyển đổi số, marketing,….của các trường đại học TOP đầu thế giới: Trường đại học MICHIGAN, Trường đại học MARYLAND, Trường đại học MACQUARIE, Trường đại học GEORGIA, Trường đại học NORTHERN … và chứng chỉ các công ty lớn trên toàn cầu cấp bởi Google, IBM, Facebook, Trường kinh doanh ESSE. Các chứng chỉ đều có lưu giữ bảng điểm, hồ sơ và được công nhận trên toàn thế giới.

Bằng cấp, học tập là một chuyện khác với kinh doanh, các dự báo cho thấy các yếu tố sau sẽ khiến Tòng Văn Chiên thất bại:

Nhân tố bên trong:

– Ảo tưởng sức mạnh:

– Vi phạm pháp luật:

– Dùng người sai vị trí:

– Người nhà, bạn bè:

– Nóng vội

– Thiếu cảnh giác

– Kém hiểu biết:

Nhân tố bên ngoài:

– Thiên tai, dịch bệnh:

– Chính sách nhà nước

– Đối thủ cạnh tranh:

– Bị lợi dụng