Dịch vụ thành lập công ty nhanh, toàn quốc - Chiên & Doanh nghiệp

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Chúng tôi hoàn thành hồ sơ, nộp đến Sở kế hoạch đầu tư, giúp khắc dấu, mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hóa đơn điện tử và báo cáo thuế. Chào mừng giám đốc mới của chúng ta. Trân trọng gửi đến bạn và gia đình điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

BƯỚC 1: SOẠN THẢO HỒ SƠ

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch đầu tư.

BƯỚC 2: ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ công ty và nộp đến Sở kế hoạch đầu tư

BƯỚC 3: CON DẤU DOANH NGHIỆP

Chúng tôi khắc dấu tròn doanh nghiệp loại tốt nhất thị trường

BƯỚC 4: HÓA ĐƠN VÀ THUẾ

Chúng tôi thiết lập hóa đơn điện tử và thông báo đến quan thuế

CÁC CÔNG TY THÀNH LẬP GẦN ĐÂY