Đố kỵ nguy hiểm bởi nó ở mọi nơi và không thể ngờ tới - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Đố kỵ nguy hiểm bởi nó ở mọi nơi và không thể ngờ tới

Nếu bản thân chúng ta không có những khiếm khuyết thì chúng ta đã không khoái chí như vậy khi phát hiện ra những khiếm khuyết của người khác.

Đố kỵ chính là tâm ghen ghét, ganh, lòng không vui, khi thấy người khác đạt những sự thành tựu cao hơn mình.
Thường thì tâm đố kỵ xuất hiện, khi ta được đặt trong sự so sánh với một đối tượng khác, một người khác, một ai đó,… mà họ hơn ta về mặt gì đó, khi người đó được tán dương, khen ngợi, được tặng thưởng.

Bạn cần đăng ký thành viên để thấy được phân tích này