Giới thiệu:

Tầm nhìn:

Sứ mệnh:

1- CÔNG TY CÔNG NGHỆ ARIS
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ:
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

2- CÔNG TY CÔNG NGHỆ CACBON
Ngành nghề: Xuất bản nội dung số
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ:
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

3- CÔNG TY CÔNG NGHỆ NIKO
Ngành nghề: Công nghệ chăm sóc sức khỏe
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ:
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

4- CÔNG TY THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MADA
Ngành nghề: Công nghệ xây dựng
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ:
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

5- CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ICEN
Ngành nghề: Thương mại điện tử
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: B2C, OCOP
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

6- CÔNG TY GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN MAGIE
Ngành nghề: Giáo dục trực tuyến
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: Khóa học trực tuyến, đào tạo nhân sự
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

7- CÔNG TY TƯ VẤN CHIÊN & DOANH NGHIỆP
Ngành nghề: Đào tạo và tư vấn
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp, tư vấn phát triển và điều hành doanh nghiệp
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

8- CÔNG TY CÔNG NGHỆ SILIC
Ngành nghề: Thiết kế ứng dụng internet of Things
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: App mobile, ứng dụng IOT trong nông nghiệp, nhà thông minh
KPI:
Gọi vốn:
Cơ cấu nhân sự:

9- CÔNG TY THỰC PHẨM MIO
Ngành nghề: Công nghệ thực phẩm
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: Đồ uống cà phê Arabica, Mì giảm béo, Mì giảm mỡ máu
KPI:
Gọi vốn:
Cơ cấu nhân sự:

Truy cập web:

10- CÔNG TY ĐỒ HỌA KỸ THUẬT SỐ AUDO
Ngành nghề: Thiết kế và phát triển thương hiệu
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: Thiết kế logo, nhãn mác, bao bì
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web:

11-CÔNG TY TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ FIU
Ngành nghề: Tài chính đầu tư
Giới thiệu:
Tầm nhìn:
Sứ mệnh:
Sản phẩm dịch vụ: Tài chính, bất động sản, SME
KPI:
Gọi vốn:
Nhân sự:

Truy cập web: