Doanh nhân, khởi nghiệp hãy có tinh thần đối mặt và vượt qua mọi khó khăn - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Doanh nhân, khởi nghiệp hãy có tinh thần đối mặt và vượt qua mọi khó khăn

“Ngày hôm nay thật khó khăn, ngày mai sẽ còn tệ hơn nữa, nhưng ngày kia, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Hầu hết mọi người lại không được vượt quá ngày mai để đón bình minh ngày kia”. – Tựa theo Jack Ma