Giới thiệu về Chiên - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Giới thiệu về Chiên

Tòng Văn Chiên là Thạc sĩ kinh tế ưu tú nhất theo học tại trường FSB của Tập đoàn FPT, trường TOP 1 đào tạo MBA tại Việt Nam và TOP 20 Đông Á, Xếp hạng 5 về đào tạo trên thế giới.

Tòng Văn Chiên là Giám đốc của 11 công ty, đại diện Aris Group. Trong đó, Công ty TNHH Tư Vấn Chiên & Doanh Nghiệp chuyên tư vấn chiến lược và phát triển xây dựng doanh nghiệp.
Giấy CNĐKDN: 5500631186 – Ngày cấp: 05/02/2021

Tòng Văn Chiên cũng là Trưởng ban phát triển sản phẩm OCOP tại VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY BẮC. Viện trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ, được các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành thành lập từ 2018, phạm vi 14 tỉnh phía Tây bắc Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của Chiên & Doanh nghiệp: Cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tư vấn phát triển doanh nghiệp, tạo ra hệ sinh thái doanh nghiệp.

Tòng Văn Chiên có hơn 80 chứng chỉ quốc tế về an ninh mạng, lãnh đạo, chuyển đổi số, marketing,….của các trường đại học TOP đầu thế giới: Trường đại học MICHIGAN, Trường đại học MARYLAND, Trường đại học MACQUARIE, Trường đại học GEORGIA, Trường đại học NORTHERN … và chứng chỉ các công ty lớn trên toàn cầu cấp bởi Google, IBM, Facebook, Trường kinh doanh ESSE. Các chứng chỉ đều có lưu giữ bảng điểm, hồ sơ và được công nhận trên toàn thế giới.

Sản phẩm dịch vụ của Chiên & Doanh nghiệp:

– Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn điều hành và phát triển doanh nghiệp

– Nghiên cứu xuất bản các ấn phẩm sách, tài liệu doanh nghiệp.

Chứng chỉ chuyên môn

Chứng chỉ an ninh mạng

IBM Khả năng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng được công nhận

Lãnh đạo đội nhóm

Đại học Michigan. Chương trình đào tạo về lãnh đạo, chuyển đổi số

Lãnh đạo chuyển đổi

Đại học iLLinois. Chương trình đào tạo về lãnh đạo quản lý, phân tích thị trường

Chứng chỉ an ninh mạng

IBM Khả năng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng được công nhận

Lãnh đạo đội nhóm

Đại học Michigan. Chương trình đào tạo về lãnh đạo, chuyển đổi số

Lãnh đạo chuyển đổi

Đại học iLLinois. Chương trình đào tạo về lãnh đạo quản lý, phân tích thị trường

Chứng chỉ an ninh mạng

IBM Khả năng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng được công nhận

Lãnh đạo đội nhóm

Đại học Michigan. Chương trình đào tạo về lãnh đạo, chuyển đổi số

Lãnh đạo chuyển đổi

Đại học iLLinois. Chương trình đào tạo về lãnh đạo quản lý, phân tích thị trường

Chứng chỉ an ninh mạng

IBM Khả năng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng được công nhận

Lãnh đạo đội nhóm

Đại học Michigan. Chương trình đào tạo về lãnh đạo, chuyển đổi số

Lãnh đạo chuyển đổi

Đại học iLLinois. Chương trình đào tạo về lãnh đạo quản lý, phân tích thị trường