Khởi nghiệp chỉ nên tập trung một sản phẩm? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Khởi nghiệp chỉ nên tập trung một sản phẩm?

Khi khởi nghiệp, hãy tập trung vào một sản phẩm, một thị trường duy nhất.

Rất nhiều nhà sản xuất thường mắc phải sai lầm dàn trải thiếu tập trung. Họ sử dụng tư duy bỏ trứng vào nhiều rổ, đa dạng hóa mặt hàng, theo chân các thương hiệu mạnh, trải rộng phạm vi phân phối ra khắp nơi, thậm chí có doanh nghiệp đi cả 63 tỉnh thành để tạo độ phủ.

Điều này khiến mọi chi phí từ quản lý, tiếp thị, vận chuyển, chăm sóc đều tăng cao, nhưng hiệu quả rất thấp vì lượng hàng hóa bị chia nhỏ không đủ sức chiến thắng ở bất cứ thị trường nào, khả năng thu hồi vốn chậm, thất thoát cao.

Bạn cần đăng ký thành viên để xem nhiều hơn nội dung báo cáo: