Khởi nghiệp là hành trình chuẩn bị cho sự thất bại? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Khởi nghiệp là hành trình chuẩn bị cho sự thất bại?

90% là thất bại. Nghiên cứu của nhiều thế hệ cho thấy rằng thực tế là như thế. Vì thế thay vì nghĩ đến ô tô, nhà đẹp, hoành tráng hãy chuẩn bị cho sự thất bại.
Chiên & Doanh nghiệp

Để xem nhiều hơn các báo cáo, bạn cần đăng ký thành viên