Khởi nghiệp và những thứ được và mất sẽ phải đánh đổi - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Khởi nghiệp và những thứ được và mất sẽ phải đánh đổi

Người thân, bạn bè: Người thân hay bạn bè đều có lý riêng của họ, sau khi bước chân vào khởi nghiệp dù thành công hay thất bại, sau một thời gian sẽ rất ít người ở bên bạn, nhiều người còn kỳ thị và nghi ngờ bạn.

– Sức khỏe: Ngày đêm vì ý tưởng, vì công việc thậm chí là rượu bia không nghỉ ngơi khiến sức khỏe giảm sút.

– Tiền bạc: Chưa nghe rằng ai đó kinh doanh khởi nghiệp mà không nợ nần, có chăng là do họ chưa đến giai đoạn nợ nần.

– Thời gian: Bạn sẽ thấy bạn già đi, và tiêu tốn rất nhiều thời gian trước khi bạn thất bại hay thành công

– Tương lai: Nếu bạn thua, bạn không cần phải giải thích, nếu không chừa cho mình một đường lùi là bạn đã tự kết thúc cuộc đời.

Vậy khổ thế thì khởi nghiệp để làm gì?

– Khởi nghiệp để khám phá những điều thú vị trong cuộc đời

– Khởi nghiệp để rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn

– Khởi nghiệp để thấy được bức tranh sinh động của xung quanh mình: Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái ,ố…đủ cả.

– Khởi nghiệp để chiêm nghiệm lại chính mình.

Khổ cực nhưng mãn nguyện.