Cõi chết là một điều vô cùng bí ẩn đối với con người. Đã bao giò chúng ta tự đạt câu hỏi “tôi sẽ về đâu khi tôi chết?”

Chủ đề nghiên cứu nhằm mục địch gì?

“Chết” theo quan điểm phật giáo

Phật giáo đã khẳng định rằng chết không phải là hết mà sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định, để đi sang kiếp sống mới. Phật giáo quan niệm cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay biến cố trên dòng tiếp nối liên tục của sự sống.

“Chết” theo quan điểm công giáo

Theo đức tin của Công giáo, họ tin rằng linh hồn là có tồn tại, thần linh là hiện hữu, chỉ là tầm mắt và hiểu biết của con người có hạn mà thôi. Chết không phải là hết, con người có linh hồn và có tính thiêng liêng. Con người vốn có 2 phần: Thân xác vật chất và linh hồn siêu hình.

Chết là khi thân xác không còn sống động, không ăn uống, đi đứng, nói năng suy nghĩ… Nói cách khác: chết là khi “hồn lìa khỏi xác”. Khi ấy thân xác chỉ còn là một khối vật chất, gồm những tế bào không liên kết chặt chẽ với nhau như khi còn sống, vì thiếu sợi dây kết hợp là linh hồn. Xác con người sẽ theo định luật biến hóa của vật chất như bao vật khác: Thịt, xương, sẽ bị phân hủy do ảnh hưởng của nhiệt độ, không khí, vi sinh vật,…để trở thành những chất khác.

Chết đi không phải là hết như có người lầm tưởng, vì linh hồn con người không tiêu tan theo thể xác, nhưng sẽ còn tồn tại mãi.

“Chết” theo quan điểm thiên chúa giáo

Lịch sử, những kịch bản, câu chuyện liên quan đến tôn giáo

Đang cập nhật…

Leave a Reply

Your email address will not be published.