Kinh doanh là cạnh tranh theo quy luật sinh tồn - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Kinh doanh là cạnh tranh theo quy luật sinh tồn

Đã kinh doanh là phải cạnh tranh. Thậm chí không từ thủ đoạn. Đạo đức trước những lợi ích thường rất mờ nhạt, cần chấp nhận được nhưng áp lực cạnh tranh như thế nào.

Để xem thêm các báo cáo này, bạn cần đăng ký thành viên