Kỷ luật trong quân đội và kỷ luật trong doanh nghiệp - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Kỷ luật trong quân đội và kỷ luật trong doanh nghiệp

Vì sao nhiều người thông minh và giỏi giang, học đến đâu hiểu đến đó nhưng không có thành tựu gì. Có người học bình thường nhưng lại có nhiều thành tựu lớn. Đó là do tính kỷ luật.

Thông mình mà có kỷ luật: Làm gì cũng tập trung, làm đến cùng 5h là 5 giờ, chạy 5km là đúng 5km dù mưa nắng. Người như vậy sẽ thành công.

Thông minh mà kém có kỷ luật: Người như bách khoa toàn thư, làm gì cũng nửa vời, đa số là thất bại

– Kém thông minh nhưng có kỷ luật: Lấy cần cù bù thông minh, làm mãi rồi cũng trở nên khá giả

– Vừa kém tố chất vừa kém kỷ luật: Kiếm đủ ăn là tốt lắm rồi

Kỷ luật là sức mạnh của cá nhân và tổ chức

Bài học kỷ luật trong quân đội:

Kỷ luật chính là sức mạnh của quân đội. V.I. Lênin từng cho rằng: Trong chiến tranh “kẻ nào có kỷ luật cao hơn, có trình độ tổ chức và kỷ luật cao hơn… thì kẻ đó chiến thắng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua” và “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy kỷ luật phải nghiêm minh”.

Giữ nghiêm kỷ luật là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với mọi tổ chức quân đội, dù đó là quân đội của một quốc gia, một thể chế chính trị – xã hội, trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Bài học kỷ luật trong doanh nghiệp:

“Kỷ luật” – là phẩm chất không thể thiếu để đảm bảo thành công cho bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào. Một cá nhân không thể thành công nếu từng ngày anh ta bỏ qua các mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống, công việc và cô lập mình trong những mớ nhu cầu hỗn độn và tính khí lười nhác. Một tổ chức / doanh nghiệp không thể đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận nếu từng nhân viên không bám sát kế hoạch, chiến lược đặt ra, có trách nhiệm cam kết trong công việc và tuân thủ quy trình lao động.