Là Start Up có nên tham ra các cuộc thi khởi nghiệp? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Là Start Up có nên tham ra các cuộc thi khởi nghiệp?

Câu trả lời là không nên. Lý do là:

Mất tập trung

Mất thời gian, công sức

Để lộ thông tin

Nếu đạt giải cũng dễ ảo tưởng và sai mô hình kinh doanh

Nhà đầu tư không xem giải để đầu tư, cũng không xem bằng cấp Founder để đầu tư.

Mô hình kinh doanh, thời điểm, môi trường khác nhau, mối quan hệ khác nhau sẽ có kết quả khác nhau

Truyền thông của các cuộc thi không hiệu quả như kỳ vọng.