Lừa đảo là gì? Vì sao con người ta bị lừa? Như thế nào là lừa đảo? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp