Những ảo tưởng của một sinh viên mới ra trường - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Những ảo tưởng của một sinh viên mới ra trường

Quá tự cao về bản thân chưa bao giờ là một điều được khuyến khích khi bạn làm bất cứ việc gì. Dù bạn học Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế, học trường tư, trường quốc tế hay học một trường Cao đẳng. Bằng Đại học chỉ là tấm vé thông hành.

– Coi mình là cái rốn của vũ trụ:

– Có khả năng chuyển hóa càn khôn:

– Công ty lớn, tổ chức lớn mới xứng tầm:

– Lương cao và ổn định:

– Mối quan hệ từ ông cha:

– Trải nghiệm một thời gian rồi tìm nơi khác:

– Khởi nghiệp, kinh doanh, làm chủ: