Mark Zuckerberg và đế chế Meta đang xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo nhanh nhất thế giới như một phần trong kế hoạch xây dựng siêu máy tính ảo. Vừa nói chuyện nhiều ngôn ngữ khác nhau vừa dịch tức thì – thế là khoảng cách ngôn ngữ hầu như đã không còn. Con người đúng là luôn nghĩ ra những thứ mới lạ độc đáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.