Ngoại giao là gì?

Ngoại giao là một nghệ thuật trong đàm phán, dàn xếp thương lượng giữa những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia.

Ngoại giao để làm gì?

Ngoại giao để tìm ra tiếng nói chung, giải pháp chung, cách thức làm việc hay hợp tác.

Tố chất của một nhà ngoại giao cần có?

Phong cách ngoại giao đỉnh cao là như thế nào?

“Cách tốt nhất để thuyết phục mọi người là dùng đôi tai của bạn – bằng cách lắng nghe họ”. (Dean Rush – Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ)

Phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh:

Phong cách ngoại giao của Sergey Lavrov- Nga:

Phong cách ngoại giao của Nguyễn Cơ Thạch- Việt Nam:

Phong cách ngoại giao của Lê Đức Thọ- Việt Nam:

Phong cách ngoại giao của Henry Kissinger- Hoa Kỳ:

Tố chất của nhà ngoại giao thời đại số là gì?

Những câu chuyện về ngoại giao:

Đang cập nhật…

Cái bắt tay trong ngoại giao:

Ánh mắt trong ngoại giao:

Giọng nói trong ngoại giao:

Câu hỏi trong ngoại giao:

Leave a Reply

Your email address will not be published.