TikTok có hơn 1 tỷ người tham gia và con số này tăng nhanh,TikTok trở thành trung tâm văn hóa của giới trẻ, và rộng hơn là của toàn internet. Với hàng chuỗi video không có hồi kết, TikTok trở nên khác biệt với mọi nền tảng mạng xã hội khác.

Trong thuật toán của TikTok chúng ta thấy có 4 mục tiêu chính là: “Giá trị người dùng”, “Giá trị người dùng trong dài hạn”, “Giá trị của người sáng tạo”, và “Giá trị của nền tảng” và họ xây dựng được một sản phẩm giải trí có khả năng… gây nghiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.