Bộ tài liệu CEO khởi nghiệp 2021 - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Bộ tài liệu CEO khởi nghiệp 2021

220.000

Giúp bạn: Quản lý nhân sự, Tuyển dụng hiệu quả, Marketing bán hàng, Quản trị rủi ro, Quản trị thời gian, Quản lý tài chính, Kinh doanh trên nền tảng số.

Mô tả

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn! Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng.

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn!

Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng.

Quản lý nhân sự, tuyển dụng
Marketing bán hàng
Quản trị rủi ro
Quản trị thời gian
Quản lý tài chính
Kinh doanh trên nền tảng số