Bộ tài liệu khởi nghiệp số 4.0 - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Bộ tài liệu khởi nghiệp số 4.0

220.000

Cuốn tài liệu bao gồm: Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp, Phương pháp đạt tên thương hiệu, Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, Quản trị thời gian, Quản lý tài chính, Kinh doanh trên nền tảng số

Mô tả

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn!Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng.