Review chứng chỉ khóa học: IBM Cybersecurity Analyst

IBM Cybersecurity Analyst – Nhà phân tích an ninh mạng của IBM (8 khóa học)

Chuyên môn đào tạo cho học viên khả năng: Sử dụng công cụ phân tích an ninh mạng bao gồm bảo vệ dữ liệu; bảo vệ điểm cuối; SIEM; và hệ thống và các nguyên tắc cơ bản về mạng. Tình báo về mối đe dọa an ninh mạng ngày nay. Kinh nghiệm thực tiễn ứng phó sự cố bảo mật về an ninh mạng trong thế giới thực.

Chứng chỉ chuyên môn do IBM cấp. IBM là công ty dẫn đầu toàn cầu về AI, trên 170 quốc gia trên thế giới, có 47 trong số 50 công ty trong danh sách Fortune sử dụng đám mây của IBM để điều hành kinh doanh.

[Nhà phân tích an ninh mạng của IBM] có 8 khóa học. Học viên cần vượt qua các bài kiểm tra khắt khe của IBM.