Review chứng chỉ: Managing Cybersecurity tại Đại học Georgia Hoa Kỳ

Managing Cybersecurity Quản lý an ninh mạng (3 khóa học)

Chuyên môn rất khó, đào tạo học viên trở thành Giám đốc an ninh mạng: Xây dựng các chính sách và kế hoạch an ninh mạng cho các tổ chức. Hiểu rằng an ninh mạng là một vấn đề quản lý. Xác định và quản lý rủi ro đối với tài sản thông tin trong tổ chức. Giải thích việc tích hợp an ninh mạng vào tất cả các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp và sử dụng tài sản thông tin.

Chứng chỉ chuyên môn do Đại học Georgia Hoa Kỳ cấp. Đại học Georgia xếp hạng 36 thế giới do The Times Higher Education bình chọn năm 2020.

Trong 3 năm covid-19 mình đã học tốt nghiệp MBA tại Viện Quản trị và công nghệ FSB Trường ĐH Học FPT và sưu tầm được 84 chứng chỉ chuyên môn về bảo mật an ninh mạng, lãnh đạo chuyển đổi số, công nghệ phần mềm, marketing bán hàng…, được cấp bởi các trường Đại học hàng đầu thế giới như ĐH Stanford , Princeton, Yale, Pennsylvania, Georgia, Illinois, NewYork, Northwestern, Michigan, IBM, Google…đào tạo thông qua tổ chức giáo dục MOOC (Coursera.org) thông qua đào tạo chéo của Viện và các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trong quá trình học mình đã thảo luận và đánh giá lẫn nhau với rất nhiều sinh viên đến từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, Anh, Pháp… và không ít lần bị họ cho điểm kém hơn vì chương trình sử dụng tiếng anh 100%. Chứng chỉ lưu bảng điểm tại các trường Đại Học và có giá trị trên toàn thế giới.