S-curve đường cong chữ S trong cuộc đời con người

Đường cong chữ S (S-curve) để lý giải về cuộc đời con người: Sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Đây là nghệ thuật độc đáo và sáng tạo trong khuân khổ bài báo cáo MBA mà Chiên đã thảo luận với Tiến Sỹ Đăng Quang Ngọc – Giảng viên cao cấp Viện Quản trị và công nghệ FSB thuộc Đại Học FPT. S-curve dịch từ tiếng Anh – Trong nghệ thuật thị giác, đường cong chữ S là

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar