Phương pháp phân tích SWOT để biết điểm yếu, điểm mạnh doanh nghiệp

Phân tích SWOT là một trong năm bước hình thành chiến lược sản xuất và quản lý của doanh nghiệp, bao gồm: thiết lập các nguyên tắc kinh doanh, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành mục tiêu và hoạch định chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. Đại dịch Covid-19 quét qua chỉ trong vài tháng đã khiến nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ rơi vào bế tắc, đồng thời tạo cơ hội

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar