Tài liệu doanh nghiệp - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Tài liệu doanh nghiệp

Hình ảnhTên sản phẩmMô tả ngắnPriceBuy
Bộ tài liệu CEO khởi nghiệp 2021

Giúp bạn: Quản lý nhân sự, Tuyển dụng hiệu quả, Marketing bán hàng, Quản trị rủi ro, Quản trị thời gian, Quản lý tài chính, Kinh doanh trên nền tảng số.

220.000
Bộ tài liệu khởi nghiệp số 4.0

Cuốn tài liệu bao gồm: Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp, Phương pháp đạt tên thương hiệu, Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, Quản trị thời gian, Quản lý tài chính, Kinh doanh trên nền tảng số

220.000
Chuyển đổi số doanh nghiệp

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn!

Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng.

218.000
Ebook Doanh nghiệp số

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn!

Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng

320.000
Ebook kỹ năng đàm phán

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn!

Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng.

150.000
Ebook sáng tạo

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, trách nhiệm gánh vác trọng trách làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Chúng tôi tự hào về bạn!

Chúng tôi tin ở bạn. Mong bạn vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi sóng gió đến được nơi khát vọng.

420.000