Thành viên VIP - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

[vc_row][vc_column width=”1/2″][TS-VCSC-Pricing-Table style=”3″ featured=”true” featured_text=”Thành viên thường” plan=”Quyền lợi” cost=”400.000đ” per=”/ tháng” button_text=”Đăng ký” button_url=”#” graphic_type=”icon” graphic_icon=”fab fa-accessible-icon” graphic_size=”68″ shadow_enabled=”false”]

  • Tải về không giới hạn kho theme bản quyền
  • Tải về không giới hạn kho Plusgin bản quyền
  • Sử dụng toàn bộ thiết kế đồ họa
  • Giảm 10% mọi sản phẩm dịch vụ tại Aris
  • Được hỗ trợ 24/7

[/TS-VCSC-Pricing-Table][/vc_column][vc_column width=”1/2″][TS-VCSC-Pricing-Table style=”3″ featured=”true” featured_text=”Thành viên cao cấp” plan=”Quyền lợi” cost=”1.400.000đ” per=”/ tháng” button_text=”Đăng ký” button_url=”#” graphic_type=”icon” graphic_icon=”fab fa-accessible-icon” graphic_size=”68″ shadow_enabled=”false”]

  • Tải về không giới hạn kho theme bản quyền
  • Tải về không giới hạn kho Plusgin bản quyền
  • Sử dụng toàn bộ thiết kế đồ họa
  • Giảm 10% mọi sản phẩm dịch vụ tại Aris
  • Được hỗ trợ 24/7

[/TS-VCSC-Pricing-Table][/vc_column][/vc_row]