Tố chất của CEO, nhà lãnh đạo doanh nghiệp - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Tố chất của CEO, nhà lãnh đạo doanh nghiệp

– Chịu được áp lực

– Chịu được nợ nần

– Kiên trì

– Chịu được các hoài nghi, ngờ vực

– Biết từ chối

– Có tầm nhìn

– Ý chí

– Chính trực

Bạn cần đăng ký thành viên để xem thêm báo cáo này