skip to Main Content
Tư Duy Giàu Nghèo & Tư Duy Bán Hàng

Tư duy giàu nghèo & Tư duy bán hàng

Tại sao người giàu bán hàng, người nghèo cho là xấu

Người nghèo cho rằng bán hàng là xấu, còn người giàu bán hàng là để phục vụ.

Phục vụ tốt, trên mức mong đợi thì giàu.

Vậy nên bán hàng là phục vụ mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn khởi nghiệp thành công đều phải có kỹ năng bán hàng.

Muốn bán hàng thành công chúng ta cần có tư duy bán hàng đúng.

Thông qua những việc bán đang làm là trao đi giá trị, giúp đỡ khách hàng.

Nhiều người hỏi tôi không biết tôi có giá trị gì mà trao.

Muốn có giá trị để trao cho thị trường trở nên giàu có bạn phải có được 3 yếu tố sau

– Thông minh lên (học hỏi, phát triển bản thân thật nhiều)

– Mạnh mẽ lên (bạn phải có cơ thể tràn đầy năng lượng, bạn phải tập thể dục mỗi ngày)

– Tràn đầy yêu thương (yêu thương khách hàng, yêu thương người bạn phục vụ)

TƯ DUY GIÀU – NGHÈO

Tại sao người giàu bán hàng, người nghèo cho là xấu Người nghèo cho rằng bán hàng là xấu, còn người giàu bán hàng là để phục vụ. Phục vụ tốt, trên mức mong đợi thì giàu. Vậy nên bán hàng là phục vụ mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn khởi nghiệp thành công đều phải có kỹ năng bán hàng.Muốn bán hàng thành công chúng ta cần có tư duy bán hàng đúng. Thông qua những việc bán đang làm là trao đi giá trị, giúp đỡ khách hàng. Nhiều người hỏi tôi không biết tôi có giá trị gì mà trao.Muốn có giá trị để trao cho thị trường trở nên giàu có bạn phải có được 3 yếu tố sau- Thông minh lên (học hỏi, phát triển bản thân thật nhiều)- Mạnh mẽ lên (bạn phải có cơ thể tràn đầy năn lượng, bạn phải tập thể dục mỗi ngày)- Tràn đầy yêu thương (yêu thương khách hàng, yêu thương người bạn phục vụ)Hãy xem kỹ video và ghi xuống như hành động cụ thể mà bạn phải làm để trở nên giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Người đăng: Phạm Thành Long vào Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thầy: Phạm Thành Long

Back To Top