Xây dựng kênh marketing và bán hàng - Chiên & Doanh nghiệp

XÂY DỰNG KÊNH MARKETING VÀ BÁN HÀNG

01. Xây dựng kênh marketing

Giúp doanh nghiệp xây dựng được quy trình vận hành nhân sự hiệu quả

02. Xây dựng kênh bán hàng

Giúp doanh nghiệp tạo lập các kênh bán hàng hiệu quả, bền vững

03. Xây dựng tệp khách hàng

Giúp doanh nghiệp có chiến lược quản lý tài chính hiệu quả trong doanh nghiệp

04. Xử lý khủng hoảng truyền thông

Giúp doanh nghiệp tránh được những vi phạm pháp lý ngoài ý muốn

BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM